Karya: Rini Riani

 

Peuting keur nyorangan
Pikiran ngumalayang jauh
Mapayan lalakon hirup
Guligah ngaringkang

Peuting keur nyorangan
Bulan reueuk sapasi
Kahalang arakan mega
Kandeg neuteup ngangres

honcewang cunduk kamangsa
Lain keur diheumheum
Tapi pikeun disinglarkeun
Harengreng pasti liwat

Iklan